Tisk

Protipožární podhledy

Požárně odolné, certifikované a bezpečné podhledy.

Standardy protipožárních podhledů Lindner:
Standardy protipožárních podhledů Lindner

Podhledy jako stavební konstrukce:
Protipožární podhledy jsou takové podhledy, které musejí splňovat požadavky na požární odolnost alespoň EI30 dle ČSN EN 13501-2.
V některých místech budovy musejí podhledy splňovat požární odolnost až EI90 dle ČSN EN 13501-2.
EI 30 (EI 90) = klasifikační doba pro níž je dodrženo kritérium celistvosti a izolace (ČSN EN 13501-2).
Kromě toho se musí na základě zkoušky klasifikovat, zda prvek (podhled) splňuje požadavky na požární odolnost při požárním zatížení zevnitř ven, zvenku dovnitř nebo oboje:
- požárním zatížení zevnitř ven („i --> o“) (požár uvnitř podhledu) - požadavek na např. ochranu lidí
- požárním zatížení zvenku dovnitř („i <-- o“) (požár vně podhledu) - požadavek např. na ochranu rozvodů technologií v podhledu
- požárním zatížení zevnitř ven i zvenku dovnitř („i <---> o“)

Podhledy jako stavební materiál:
Označení typu podhledu „A“ nebo „AB“ značí, jaké materiály jsou na konstrukci použity. Na podhledech označených F30-A (F90-A) jsou použity výlučně nehořlavé materiály.
Na podhledech označených F30-AB (F90-AB) jsou přípustné také hořlavé materiály, např. dilatační páska.
Kovové podhledy jsou stavebním materiálem třídy A2-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1. Tomu odpovídá označení „nehořlavý“.
A2 – Klasifikace třídy reakce na oheň
s1 – doplňková klasifikace podle vývin kouře (zkouška EN 13823)
d0 – doplňková klasifikace podle plamenně hořících kapek / částic (zkouška EN 13823)

Praktické protipožární řešení:
EI 30

  Praktické protipožární řešení
 • Systém s vrchního uložení desek (LMD F30-AB Typ 1/5)
 • Systém se spodním zavěšením desek (LMD F30-AB Typ 3/4 a LMD F30-A Typ 3/4)
 • Systém posuvnými deskami (LMD F30-AB Typ 10/11, LMD F30-A Typ 10/11)
 • Systém se sklopnými deskami (LMD F30-AB Typ 6/7, LMD F30-A Typ 6/7, LMD F30-AB Typ 8/9 a LMD F30-A Typ 8/9)
 • Systém s křížovým bandrastrem (LMD F30 Typ 15)

EI 90

 • Systém se spodním zavěšením desek (LMD F90-AB Typ 3 a LMD F90-A Typ 3)
 • Systém posuvnými deskami (LMD F90-AB Typ 5 a LMD F90-A Typ 5)
 • Systém se sklopnými deskami (LMD F90-AB Typ 8 a LMD F90-A Typ 8)
 • Systém s vrchním uložením desek (LMD F90-AB Typ 9)

Rychlá navigace


Referencie

Celosvětově činná společnost Lindner Group disponuje velkým množstvím vynikajících referencí.

Lindner Extranet

Technická podpora Linder – katalogy, technické listy, detaily aj. ke stažení. Pro registraci klikněte zde.


Rychlá navigace

rychlá navigace

Jaká podlaha je ta pravá?
Ztrácím se v technických pojmech! >>rychlá navigace<<